Administratie Belastingadvies Accountancy

DBS Advies

Kantoor Maastricht
Hertogsingel 54
6214 AE Maastricht
T 043 - 35 10 623
F 043 - 35 10 624
info@dbsadvies.nl

 

Toeslagen

In diverse gevallen kunnen huishoudens een tegemoetkoming krijgen in de kosten die zij moeten maken. Hieronder staat beschreven van welke toeslagen u eventueel gebruik kunt maken.

Huurtoeslag
Wanneer u een woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt bent aan huur kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Zorgtoeslag
Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Om de premie betaalbaar te houden kunnen mensen met een lager inkomen een tegemoetkoming van de overheid ontvangen in de vorm van de zorgtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
Volgens de Wet kinderopvang betalen overheid, ouders en werkgevers ieder een deel van de kosten van de kinderopvang. Het gedeelte dat door de overheid wordt betaald betreft de kinderopvangtoeslag.

Kindgebonden Budget
Om ouders bij te staan in het voorzien in het levensonderhoud van kinderen bestaat een inkomensafhankelijke regeling om bij te dragen in de kosten: het Kindgebonden Budget. 

 DBS Advies gaat voor u na of u gebruik kunt maken van deze toeslagen.

Daarnaast verzorgen wij voor u de communicatie met de Belastingdienst met betrekking tot deze toeslagen.