Administratie Belastingadvies Accountancy

DBS Advies

Kantoor Maastricht
Hertogsingel 54
6214 AE Maastricht
T 043 - 35 10 623
F 043 - 35 10 624
info@dbsadvies.nl

 

Loondesk

Een juiste salaris- en personeelsadministratie kost u steeds meer tijd, mede door de complexe wet- en regelgeving.

Onze loondeks is een betrouwbare partner voor u en uw medewerkers. Wij dragen zorg vor de totale salarisverwerking inclusief verantwoording aan alle betrokken instanties.

Wij informeren u grag over salarisberekeningen, de regels inzake de Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter en de WIA, subsidieregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden.