Administratie Belastingadvies Accountancy

DBS Advies

Kantoor Maastricht
Hertogsingel 54
6214 AE Maastricht
T 043 - 35 10 623
F 043 - 35 10 624
info@dbsadvies.nl

 

Jaarrekening

Op basis van uw administratie en de door u aangeleverde aanvullende informatie wordt de jaarrekening opgesteld. Tevens kunnen wij vanuit de bijgehouden administratie iedere maand, elk kwartaal of elk halfjaar een tussentijdse verslaglegging opstellen.